kerkgebouw

Ons kerkgebouw heeft de naam ‘Kruisbergkerk’. Dat is enerzijds een verwijzing naar de wijk waarin ons kerkgebouw gevestigd is, nl. de wijk ‘de Kruisberg’ in Doetinchem, anderzijds verwijst het logo van de berg met de drie kruizen nadrukkelijk naar de Bijbelse boodschap. In de Bijbel wordt ook gesproken over een kruisberg. Op de kruisberg Golgotha gaf Jezus Zijn leven en bracht vergeving van zonden en verzoening met God. De boodschap van dit rijke evangelie is elke zondag in dit kerkgebouw te horen.

functie

Een kerkgebouw (uit het Grieks: kyriakon = Huis des Heeren) is een gebouw waar christenen hun godsdienstoefeningen houden.  De primaire functie van het kerkgebouw - de eredienst - bepaalde de inrichting van het kerkgebouw. In de Kruisbergkerk is dat goed zichtbaar.

Lees meer over de functie

geschiedenis

In de 2e helft van de 19e eeuw hielden een aantal gezinnen in de wijk “De Kruisberg” ’s zondags kerkdiensten op boerderij ’t Loo aan de Bezelhorstweg. Omdat er steeds meer mensen kwamen werd het te klein en werden er plannen gemaakt om een eigen kerk te bouwen.

Lees meer over de geschiedenis

kerkorgel

Zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. We zingen psalmen onder begeleiding van een orgel.

Lees meer over het kerkorgel