kerkgemeenschap

Het hart van ons gemeente-zijn wordt gevormd door de zondagse erediensten. Naast de reguliere diensten waarin we samenkomen om te bidden, zingen, luisteren, ons geloof te belijden en te collecteren zijn er ook diensten waarin er wordt gedoopt, waarin belijdenis van het geloof wordt afgelegd en waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

 

Daarnaast zijn er de volgende verenigingen:

  • Voor jongens  en meiden van 8-12 jaar is er kinderclub “Samuel”. Zij komen 2-wekelijks op vrijdagavond bij elkaar.
  • Er zijn 4 jeugdverenigingen voor de verschillende leeftijdsgroepen. JV “Benjamin” voor jongeren van 12-14 jaar, JV “Weest Getrouw” is een vereniging voor jongeren van 14-16 jaar.  Voor 16, 17 en 18 jarigen is er de JV “Sola Scriptura” en tot slot JV “Wees een Zegen”: de vereniging voor jongeren van 18 jaar en ouder. De jeugdverenigingen vergaderen om de week op zondagmiddag na de middagdienst van 17.00-18.30 uur.
  • Vrouwenvereniging “Ora et Labora”: vereniging voor vrouwen van jong tot oud. Vergadert één keer in de maand, op de tweede dinsdag van de maand van 20.00-22.00 uur.