kerkdiensten

welkom

Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten  te bezoeken. Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. De aanvangstijden vindt u in het overzicht op deze pagina. Wij hebben op dit moment geen eigen predikant. De predikanten die voorgaan in onze diensten zijn dus gastpredikanten. Als er geen predikant is, leidt een ouderling de dienst en leest hij een preek voor.

aanstaande kerkdiensten


hoe ziet een kerkdienst eruit?

gebed

Het gebed is voor ons als gemeente erg belangrijk. In het gebed spreekt de predikant of de ouderling namens de gemeente tot God. We danken Hem voor wie Hij is, de gaven die Hij geeft en we leggen als gemeente onze noden en zorgen aan Hem voor. Dat doen we eerbiedig, maar ook vrijmoedig, omdat God Zelf ons in de Bijbel aanmoedigt om dat te doen en belooft dat: “Een ieder die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.” (Bijbelboek Mattheus 7:8)

preek

In de preek krijgt de gemeente onderwijs over een Bijbelgedeelte. De predikant legt het Bijbelgedeelte uit: wat is de betekenis ervan en wat heeft God ons hiermee te zeggen? God roept ons in de preek op om ons te bekeren en tot Hem te gaan, omdat Hij niet onze ondergang op het oog heeft, maar onze redding. Een preek kun je dus niet zomaar naast je neerleggen.

In een van de twee diensten gaat de preek over een gedeelte uit de Heidelbergse Catechismus. Dit leerboek van de kerk is geschreven op basis van de Bijbel, in de vorm van vragen en antwoorden. Door iedere keer hierover te preken worden afwisselend verschillende aspecten uit de geloofsleer behandeld.

zingen

Zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. We zingen psalmen onder begeleiding van een orgel. Het mooie aan de psalmen is dat ze rechtstreeks uit de Bijbel komen. We zingen dus woorden die God Zelf ons heeft gegeven. De psalmen zijn op melodie gezet en staan achter in de Bijbel.  De psalmen die we zingen sluiten aan bij het Bijbelgedeelte en de preek. De gemeente zingt daardoor als het ware een ‘antwoord’ op de preek.

Als je zelf geen Bijbel met psalmen hebt, dan kun je er een lenen. In de hal van de kerk hangen kastjes met Bijbels. Pak er gerust een!

Orgel en gemeentezang Psalm 116: 11

collecteren

De collecte is een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst. De Bijbel roept ons op om, juist op de eerste dag van de week, gaven apart te leggen voor het onderhoud van de eredienst en voor onze naaste dichtbij of veraf die hulp nodig heeft. Tijdens de collecte is er orgelspel. Het is een bewuste keus om hierbij niet te zingen, zodat onze volle aandacht kan uitgaan naar het geven van onze gaven. Als u onze gemeente, of het diaconale doel van die zondag wilt steunen, dan mag u geld in de collectezakken doen die rondgaan. U kunt ook geld overmaken, onderaan de liturgie staan de rekeningnummers vermeld of via deze QR-codes.

sacramenten: Heilige Doop en Heilig Avondmaal

De doop is een teken. Een teken van God waarin Hij laat zien wat Hij belooft: vergeving van je zonden. God zegt dit door woorden in het Evangelie, maar daarnaast laat Hij het in de sacramenten zien. De doop is een teken van het verbond, Gods genadeverbond. Hij wil de mens genade schenken. Dit verbond wil Hij ook met kleine kinderen aangaan, is dat niet bijzonder?

Het andere sacrament is het Heilig Avondmaal. Ook dat is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Gods Zoon, de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven aan wie in Hem gelooft. Jezus heeft ons opgedragen het Heilig Avondmaal steeds opnieuw te vieren, tot Zijn gedachtenis (herdenken). De woorden die Hij daarbij sprak lezen wij in de Bijbel in Lukas 22:19-20

ontmoeting

De kerkdienst is een plaats waar we God mogen ontmoeten, maar ook elkaar. Je zult na de kerkdienst dan ook groepjes mensen met elkaar zien praten over de preek of over andere dingen die hen bezig houden. We zijn met elkaar een kerkgemeenschap en leven met elkaar mee in vreugde en verdriet.

kinderoppas

Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas in de zalen van onze kerk. ’s Morgens zijn er drie groepen: 0-2 jaar, 2-4 jaar en 4-6 jaar. ’s Middags is er één groep van 0-6 jaar. De kosters wijzen u graag de weg.