gemeente

In de Kruisbergkerk in Doetinchem komen kinderen, jongeren en ouderen op zondag en doordeweeks samen om te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. Wij zijn een gemeente van ongeveer 630 leden die wonen in Doetinchem, Zelhem en omstreken.

kerkgemeenschap

Het hart van ons gemeente-zijn wordt gevormd door de zondagse erediensten. Naast de reguliere diensten waarin we samenkomen om te bidden, zingen, luisteren, ons geloof te belijden en te collecteren zijn er ook diensten waarin er wordt gedoopt, waarin belijdenis van het geloof wordt afgelegd en waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Lees meer over gemeente zijn

kerk voor de buurt

Als gemeenteleden zijn we op elkaar betrokken, maar willen we er ook voor anderen zijn. Klaarstaan voor mensen om ons heen met hulp en delen van onze rijkdom. Het is mooi om wat voor anderen te kunnen betekenen en het geeft bijzondere ontmoetingen. .

Wij als christenen hebben een prachtig geschenk van God gekregen. Dat geschenk is het Woord van God, de Bijbel. Samen met jouw willen we ontdekken wie God voor ons mensen wil zijn.

Lees meer over kerk voor de buurt: daden en woorden