liturgie

De liturgie is de manier waarop een kerkelijke gemeente het geloof tijdens een kerkdienst vorm geeft. Tijdens de samenkomst wordt er gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en gecollecteerd (o.a. voor een goed doel). Al deze onderdelen vormen samen de liturgie en hebben tot doel om God te eren en Hem te ontmoeten.

Op deze pagina vindt u de liturgie voor de komende kerkdiensten. U ziet welke psalmen er gezongen worden, welk Bijbelgedeelte er wordt gelezen en centraal zal staan tijdens de preek en welk gedeelte uit de Heidelbergse Catechismus  behandeld zal worden.