De  Kruisbergkerk

Dit kerkgebouw in de wijk De Kruisberg staat op oude grond.

Al in 1889 werd hier een klein ‘’lokaal’’ gebouwd voor de zondagse erediensten.

Het huidige, 550 zitplaatsen tellende, gebouw is in gebruik van de Gereformeerde Gemeente en kreeg in 2019 de naam Kruisbergkerk.

In de Bijbel wordt niet direct gesproken over een kruisberg.

Op de Hoofdschedelplaats  Golgotha gaf Jezus zijn leven en bracht vergeving van zonden en verzoening.  

Dit rijke evangelie is elke zondag in dit gebouw te horen.

Later in de loop van de geschiedenis is de naam "Kruisberg"  ontstaan  

 

Het beeldmerk

Het woord-beeldmerk van de kruisbergkerk is een samenvoeging van het woord ‘’kruisberg’’ en een eenvoudige verbeelding van de kruisberg.

Waar enkel het woord ‘’kruisbergkerk’’ vooral geassocieerd zal worden met de wijk, de fysieke locatie van het gebouw, verwijst het logo van de berg met de drie kruizen nadrukkelijk naar de Bijbelse boodschap.