welkom

Dit is de website van de Kruisbergkerk in Doetinchem. Hier vindt u informatie over wie wij zijn en wat wij geloven. Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten te bezoeken!

kerkdienst

De kerkdienst is een plaats waar we als christenen bij elkaar komen en God mogen ontmoeten. We zingen, bidden en belijden ons geloof. Ook wordt er gelezen en gepreekt uit de Bijbel, Gods Woord. Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. 

geloof

Wij, als christenen, geloven in één God (Vader, Zoon en Heilige Geest) die Zichzelf bekend maakt in de Bijbel, het Woord van God. Wij geloven dat God de hemel en de aarde in zes dagen heeft geschapen. De Bijbel bevat de blijde boodschap van redding en genade; het Evangelie.

gemeente

In de Kruisbergkerk in Doetinchem komen kinderen, jongeren en ouderen op zondag en doordeweeks samen om te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. Wij zijn een gemeente van ongeveer 630 leden die wonen in Doetinchem, Zelhem en omstreken.