kerk voor de buurt: daden en woorden

Als gemeenteleden zijn we op elkaar betrokken, maar willen we er ook voor anderen zijn. Klaar staan voor mensen om ons heen. Via stichting Present helpen we bij een tuinklus, een nieuwe laminaatvloer of een aantal kleine reparatieklusjes in huis. We delen van onze rijkdom door eten weg te geven aan de voedselbank. Het is mooi om wat voor anderen te kunnen betekenen en het geeft bijzondere ontmoetingen.

Wij als christenen hebben een prachtig geschenk van God gekregen. Dat geschenk is het Woord van God, de Bijbel. Samen met jou willen we ontdekken wie God voor ons mensen wil zijn. Hartelijk welkom in onze zondagse kerkdiensten en op het bijbeluur, de tienerclub en de bijbelclub. 

bijbeluur

Iedere zondagmiddag om 17.00 uur komen we samen in ons kerkgebouw rondom een open Bijbel. Meestal bestaat de groep uit zes tot tien mensen. De achtergrond van de deelnemers is heel verschillend. Sommigen zijn niet direct opgegroeid met de Bijbel maar hebben wel het verlangen om samen de Bijbel te lezen of zijn nieuwsgierig naar het verhaal van God en de Bijbel. Anderen hebben een buitenlandse taal als moedertaal. Zij nemen dan de Bijbel in hun eigen taal mee of wij gaan er voor hen naar op zoek. We starten met koffie en praten even bij, de gespreksleider begint daarna met gebed en we zingen een lied. Iedere week staat er een gedeelte uit de Bijbel centraal. De gespreksleider heeft dit voorbereid, een samenvatting gemaakt en de vragen kunnen vooraf worden gemaild naar de deelnemers. Wat staat er  in dit Bijbelgedeelte? Wat zegt dit verhaal over God en over ons als mens? Wat vind je mooi of moeilijk? Wat kunnen wij er van leren? Allemaal vragen die we met elkaar bespreken. Na de bespreking bedenken we met elkaar waar de gespreksleider voor kan bidden of danken. 

Nieuwsgierig geworden om het eens mee te maken? U bent van harte welkom om mee te praten, of om alleen eens te komen luisteren. Vervoer nodig? Ook dat kunnen wij voor u regelen. U kunt contact opnemen met Han Hanskamp voor meer informatie: jh.hanskamp@solcon.nl | 06 1537 0985

 

 


“Door samen de Bijbel te lezen heb ik in een half jaar tijd echt veel geleerd over God en ons leven hier op deze aarde”. (Een bezoeker van het bijbeluur)


naober

Klaarstaan voor mensen om ons heen. Vanuit onze kerk doen wij dat met Present Doetinchem. Deze stichting krijgt aanvragen van hulpverleners, zoals buurtcoaches om klussen gedaan te krijgen. Mensen met klusvragen zijn niet direct met onze kerk verbonden maar hebben gewoon hulp nodig. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een tuinklus, muren sauzen, een keuken opruimen, een laminaatvloer leggen of een aantal kleine reparatieklusjes in huis. Het gaat om eenmalige en kortdurende klussen bij mensen die dit zelf niet kunnen, geen geschikt netwerk om zich heen hebben en onvoldoende financiële middelen.

Present Doetinchem beoordeelt dit en wij zoeken voor iedere klus binnen onze kerk enkele vrijwilligers om dit uit te voeren. Het is mooi om wat voor anderen te kunnen betekenen en het geeft bijzondere ontmoetingen. Wij hebben een vaste lijst van vrijwilligers maar doen ook regelmatig een oproep binnen de kerk om mee te helpen. 

“Met een beetje hulp op de plek waar het nodig is, kun je het leven van de ander net wat mooier maken”.

Team Naoberschap: Adrie Rijneveld, William Ebbers, Johan Mol

contact met stichting present: 

info@presentdoetinchem.nl  | 06 4860 8993

tienerclub

Ben jij een tiener in de leeftijd van 10-14 jaar? Dan is de Tienerclub misschien wel iets voor jou. Wij komen om de week samen in een zaaltje bij de kerk. We praten met elkaar over de Bijbel en bespreken bijvoorbeeld vragen die bij jou kunnen leven. Er wordt aan het begin een verhaal uit de Bijbel verteld en besproken. Daarna doen we een leuke activiteit: een spel, iets creatiefs, of we maken iets lekkers. Wil jij ook nadenken over wat God tot jou persoonlijk wil zeggen en ben je tegelijk op zoek naar een gezellige vrijdagavond? Wil je graag opgehaald worden? Dat kan. Neem contact op met Johan Mol: johanmol@solconmail.nl | 06 2357 7080. Tussen 19.00-19.30 uur word je opgehaald, om 21.00 uur is het afgelopen.

bijbelclub

Elke vrijdagavond van 18.30-19.30 uur zijn alle kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom op de Kinderbijbelclub. Deze club wordt niet in de Kruisbergkerk gehouden, maar in basisschool De Wijngaard aan de Grevengoedlaan 109. De kinderen worden gehaald en gebracht door chauffeurs.

Als alle kinderen er zijn beginnen we met zingen en bidden. Daarna wordt een Bijbelverhaal verteld en een Bijbeltekst of lied geleerd. Het eerste deel wordt dan afgesloten met het zingen van “Onze Vader” en “Ik ga slapen, ik ben moe”. Na een korte pauze met wat drinken wordt vaak een spel gespeeld. Soms wordt er geknutseld. Daarna nog even heerlijk spelen en om half 8 gaan de kinderen weer naar huis. Ze krijgen een kleurplaat en een Bimbam (kindertijdschrift) mee. Meer info op: www.bijbelclub-doetinchem.nl

Zin om mee te doen? Neem contact op met Marieke Bulten-den Hertog  06 5174 8785

vakantiebijbelclub

In de voorjaars-, zomer-, herfst- en kerstvakantie wordt er Vakantiebijbelclub gehouden in basisschool de Wijngaard of in de Kruisbergkerk. Kinderen die  meer willen weten over de Bijbel zijn hier van harte welkom! Tijdens een clubmorgen zijn er verschillende activiteiten: een Bijbelverhaal, een knutselwerkje, een spel, gezellig samen eten, iets bakken, enz.

Wil je hier meer van weten?  Neem dan contact op met Hanneke Ebbers-Wentink 06 5591  5420   of  kijk eens op: www.bijbelclub-doetinchem.nl