Download
liturgie29janscipio.pdf
Adobe Acrobat document 104.1 KB
Download
liturgie22jan.pdf
Adobe Acrobat document 93.9 KB
Download
liturgie15jan.pdf
Adobe Acrobat document 105.2 KB
Download
8januari.pdf
Adobe Acrobat document 131.9 KB

Liturgie zondag 29 januari 2023

Morgendienst | Leesdienst: dhr, F. Mulder

Hosea 5 | Zondag 17

Ps.  91 : 1, 2
Ps.119 : 16
Ps.  71 : 10,11,17
Ps.  
95 : 2

Ps.  73 : 12

 

Thema: De kracht van Christus’ opstanding

 1.  Tot rechtvaardigmaking

 2.  Tot heiligmaking

 3.  Tot heerlijk making

 

Avonddienst |  Voorganger: ds. W. Silfhout

 

Johannes 2

Ps.    9 : 1, 10

DL H3-4 Art.13

Ps.  93 : 1

Ps.  45 : 2, 3

Ps.138 : 3

Ps.145 : 4

 

vs.11 “Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem”


Thema: Het eerste teken van Jezus

 1. De inhoud van het teken

 2. Het doel van het teken

 3. Het gevolg van het teken

 

Collecten:
zakje                     Diaconie                                              NL 24 RABO 0384 3244 87

 

2e en 3e zakje     Eredienst & Aflossing                    NL 17 RABO 0314 3042 90