Liturgie Zondag 15 mei 2022

 

Morgendienst | Leesdienst:  dhr. B. van der Heiden

 

Mattheus 28 : 11 - 20

Ps. 123 : 1

10  Geb.: 9

Ps.   93 : 1, 2, 4

Ps. 132 : 11, 12

Ps.   99 : 2

 

 

Thema: Middelaarsmacht

1. Een gegeven macht

2. Het karakter van die macht

3. De uitgestrektheid en uitgebreidheid van die macht

 

Middagdienst | Leesdienst: dhr. G. Ebbers

 

Johannes 21:1-14

Ps.  86 : 1

DL H1 Art.4

Ps.  65 : 1

Ps.  30 :  3, 8

Ps.145 :  5

Ps.  89 : 8

 

 

Thema: De derde openbaring van de Levensvorst aan Zijn discipelen

1. Door de Levensvorst beproefd

2. Door de Levensvorst verrast

3. Door de Levensvorst verkwikt