Liturgie zondag 28 november 2021

 

Morgendienst | Voorganger: Ds. A.A. Brugge       

Jesaja 11 : 1 - 10

Ps. 126 : 3

10 Geb.: 9

Ps. 132 : 7, 8, 11

Ps.   89 : 12, 13

Ps.   31 : 19

 

Thema: Christus’ komst

1.   Zijn geringe afkomst

2.   Zijn nederige verschijning

3.   Zijn heerlijke vrucht

 

 

Middagdienst | Voorganger: Ds. A.A. Brugge 

Romeinen 2 : 1 – 16 | Zondag 4

Ps.     1 : 1, 3

NGB. Art. 20

Ps.   94 : 8

Ps.   51 : 1, 3

Ps. 138 : 3

Ps. 103 : 5

 

Thema: Gods toorn over de zonde van de mens

1.   De noodzaak van Gods toorn

2.   De bekendmaking van Gods toorn

3.   De zekerheid van Gods toorn

 

Collecten:
1e zakje                      Diaconie                           NL 24 RABO 0384 3244 87

2e en 3e zakje           Eredienst & Aflossing        NL 17 RABO 0314 3042 90