Liturgie zondag 17 oktober 2021

 

Morgendienst | Voorganger: Ds. A.B. van der Heiden

 

Psalm 42

Ps. 119 : 32

10 Geb.: 9

Ps.  42 : 1, 2

Ps.  42 : 7

Ps.  42 : 5

Thema:  Een verlangen naar God

1. Het beeld waarin dit verlangen wordt voorgesteld

2. De Persoon tot Wie dit verlangen uitgaat

3. Het heimwee dat uit dit verlangen spreekt

 

 

Middagdienst | Leesdienst | dhr. M. Ebbers 

 

Openbaring 21 : 1-8 

Ps.   14 :  7

NGB. Art. 15

Ps.   29 :  6

Ps. 102 :  6, 7

Ps.   74 :12

Ps.   76 :  5

 

Thema: Een woord van Hem Die op de troon zit

1. Een ernstig woord

2. Een vertroostend woord

3. Een liefdevol woord

 

Collecten:

1e zakje:                      Dep. Diaconale en Maatschappelijke Zorg   NL 24 RABO 0384 3244 87

2e en 3e zakje:          Eredienst & Aflossing                                             NL 17 RABO 0314 3042 90