November

25        -12 Samuël club                                                           18.45 uur

26        Check in Wageningen | 16+                                          20.00 uur


December
7          Etentje 65 plussers                                                       17.30 uur

9         -12 Samuël club                                                           18.45 uur

13        Vrouwenvereniging                                                       20.00 uur

14        Kerkenraadsvergadering                                               19.30 uur
16        -12 Samuël club                                                           18.45 uur

20        Ouderencontact                                                           14.30 uur
22        Kerstsamenzangavond evangelisatiecommissie
             in de Kruisbergkerk                                                      19.30 uur

23        -12 Samuël club                                                           18.45 uur
26        Kinderkerstfeest | Kruisbergkerk                                    10.00 uur

 

Januari
10        Vrouwenvereniging                                                       20.00 uur
11        Mansledenvergadering | predikant beroepen                  19.30 uur

12        Start projectkoor Halleluja                                             20.00 uur
13        -12 Samuël club                                                           18.45 uur

17        Ouderencontact                                                           14.30 uur
27        -12 Samuël club                                                           18.45 uur

31        Ouderencontact                                                           14.30 uur


Februari
04        Oefenavond bovenstemmen van psalmen                     20.00 uur
10        -12 Samuël club                                                           18.45 uur
25        Oefenavond bovenstemmen van psalmen                     20.00 uur

 

 

 

 

 

Iedere 3e zaterdag van de maand: kleding t.b.v. Charité brengen bij fam. Groot Wassink | de Gaarde 325 | Doetinchem.

 

Jeugdbibliotheek in ‘De Wijngaard’ | iedere dinsdagmiddag van 15.15 uur tot 15.45 uur | ingang via de buitendeur aan de achterkant van de school
(schoolvakanties gesloten)

 

Iedere woensdag: Voorlezen, via www.kruisbergkerk.nl | 17.00 - 18.00 uur.