De Internationale  diaconale taken worden  uitgevoerd door het Deputaatschap Bijzondere noden.   Waar mogelijk werkt dit deputaatschap samen met kerken over de hele wereld. 

Leden van de gemeente bieden hulp  in de  plaatselijke omgeving via de stichting "Present"

Wij organiseren allerlei activiteiten voor kinderen en tieners en iedereen  is hartelijk welkom! Het maakt niets uit of je al iets weet van de Bijbel of dat alles nieuw voor je is. Wij vinden het leuk  om nieuwe mensen te ontmoeten. Wat we dan doen?  Klik op "Activiteiten rondom de Bijbel"  en je maakt kennis met verschillende clubs waar in je kan deelnemen, ook in de schoolvakanties.

Is een christelijk gemengde zangvereniging te Doetinchem en is opgericht in 1934.

 

Het koor telt zo'n  70 enthousiaste leden.

Vanaf 16 jaar ben je hartelijk welkom om mee te komen zingen. We zingen oude klassieke werken maar ook eigentijdse stukken.

Psalmen en geestelijke liederen.

Iedere donderdagavond wordt er tussen 20.00 en 22.00 uur gerepeteerd in de Kruisbergkerk. Zo'n  4 tot 5  keer per jaar wordt er publiekelijk opgetreden.

Sinds 2005 wordt ons koor gedirigeerd door Wilbert Berendsen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de knop Zangvereniging Hallelua.